Logo britalevne.cz

Obsah košíku

počet položek: 0
celková cena: 0 Kč

Často kladené otázky (FAQ)

Zvažujete-li koupi filtračního systému BRITA nebo jej již využíváte a máte nějaký dotaz, zkuste si nejprve pročíst stránku s často kladenými dotazy - možná jsme váš dotaz očekávali a naleznete zde odpověď.


Filtrační konvice

 • Co bych měl dělat s vodním filtrem, pokud mě můj dodavatel vody upozorní, že je problém s vodou z kohoutku?
  Naší radou pro uživatele výrobků BRITA je postupovat podle doporučení příslušné vodárenské společnosti. Pokud se doporučuje vodu před pitím převařovat, doporučujeme ji nejprve přefiltrovat a pak převařovat.
  Poté, kdy již není vodu třeba dále převařovat, celý filtrační systém musí být vyčištěn a použita nová filtrační patrona.
 • Co je tvrdost vody a proč je důležité jí odstranit?
  Celková tvrdost vody se skládá ze stálé tvrdosti a přechodné tvrdosti. Stálá tvrdost (způsobená sírany a chloridy vápníku a hořčíku) nemá vliv na chuť vody a funkci zařízení v domácnosti. Přechodná tvrdost (způsobená hydrogenuhličitany vápníku a hořčíku) má primárně vliv na chuť jídla a nápojů připravených z horké vody. Rovněž je příčinou tvorby vodního kamene v zařízení, které zahřívají vodu v domácnosti. Není bez významu, že rovněž rostlinám a květinám dekarbonizovaná voda prospívá.
  Vodní filtry BRITA snižují přechodnou tvrdost pitné vody. Výsledky snížení tvrdosti: lepší chuť vody horkých nápojů a vařeného jídla a omezení tvorby vodního kamene v zařízení v domácnosti. Zkoušky čaje prováděné po více než 30 let trvale prokazují, že zákazníci vnímají rozdíl mezi vzhledem a chutí čaje připraveného z vody filtrované BRITA a z nefiltrované vody. Tento rozdíl je jednoznačně více zdůrazňován v oblastech s tvrdší vodou než v oblastech, kde je voda měkká.
 • Co je účelem iontovýměnné pryskyřice?
  Iontovýměnné pryskyřice jsou synteticky vyráběné, nerozpustné umělé pryskyřice používané ve formě granulí. Odstraňují z vody z kohoutku některé ionty a uvolňují odpovídající množství jiných iontů do filtrované vody. Cílem je nahradit nežádoucí ionty, jako je olovo nebo měď za vodíkové ionty. 
 • Co je uvnitř filtrační patrony BRITA?
  Obsah originální filtrační patrony BRITA je tvořen účinnou směsí iontovýměnné pryskyřice a aktivního uhlí.
 • Co jsou černé částečky v konvici a nejsou škodlivé?
  Výjimečně je možné nalézt v konvici malé černé částečky uniklé z filtrační patrony. Jedná se o zbytek uhlí odřený v důsledku tření během dopravy. Může způsobit lehké zabarvení prvních dvou náplní (které by neměly být používány). Je to zcela normální a bez vlivu na výkon filtrační patrony. Obsah filtrační patrony je vhodný pro použití s potravinami a je zcela neškodný.
  Důkladné namočení, protřepání filtrační patrony s vodou a propláchnutí filtrační patrony (jak je uvedeno v pokynech pro použití) zajistí uvolnění částeček uhlí v této fázi a vyloučí další uvolňování během normálního použití.
 • Co se stane, když je filtrační patrona vyčerpaná? Mohou nečistoty proniknout zpět do vody?
  Když je filtrační patrona BRITA vyčerpaná, jednoduše přestane filtrovat. Nedochází k uvolňování nečistot zpět do vody. V nejhorším případě může být kvalita přefiltrované vody stejná jako vody z kohoutku. 
 • Co se stane, když nepijeme dost vody?
  Když je venku velké teplo, potřebujeme pít více - někteří odborníci doporučují pít velkou sklenici vody každou hodinu. Také všichni, kteří tráví mnoho času v suchém prostředí, například v přetopených nebo klimatizovaných kancelářích a domovech toto potřebují kompenzovat a pít větší množství vody.

  Ztráta vody může ovlivnit normální funkce těla a to dokonce i když nejsme skutečně žízniví. Počáteční známky dehydratace zahrnují netečnost, bolest hlavy, podráždění, neschopnost koncentrace a zácpu. Ostatní příznaky zahrnují bolesti, nevolnost, suchou nebo popraskanou kůži, malátnost, zrychlený tep a snížený krevní tlak.

  Někteří lidé potřebují více vody a měli by tedy zvýšit její příjem. Patří k nim těhotné a kojící ženy, lidé, kteří cvičí, drží dietu a všichni s horečkou, nemocí nebo průjmem.
 • Jak dlouho filtrační patrona vydrží?
  Kvalita vody je proměnlivá podle místa a dokonce i na stejném místě může být každý den jiná. To má naopak vliv na životnost filtrační patrony. Aby měla vodu vždy skvělou chuť, je třeba filtrační patrony BRITA měnit pravidelně, nejméně jednou za 4 týdny.

  Filtrační konvice BRITA jsou vybaveny elektronickým indikátorem výměny "MEMO" nebo indikátorem výměny "Calendar", které upozorňují na potřebu výměny filtrační patrony. 
 • Jak filtrační patrona funguje?
  Filtrační patrony BRITA obsahují směs pryskyřicového měniče iontů a aktivního uhlí. Uhlí absorbuje chlor, pesticidy a organické nečistoty, zlepšuje chuť a odstraňuje zápach a zákal. Obsahuje rovněž inhibitor růstu bakterií. Pryskyřicový měnič iontů odstraňuje přechodnou tvrdost, která je příčinou vodního kamene; rovněž významně snižuje obsah kovů jako je měď a olovo. 
 • Jak je možné uplatnit záruku na vrácení peněz?
  V třicetidenní záruce společnosti BRITA na vrácení peněz se uvádí: Pokud se výrobek BRITA, v rozporu s vaším očekáváním, ukáže být neuspokojivý, je možné nárokovat úplné vrácení kupní ceny. V takovém případě vraťte prosím tento výrobek našemu oddělení služeb pro zákazníky společně s dokladem o koupi a s uvedením důvodu stížnosti do 30 dní od data koupě. Po přijetí budou peníze vráceny bez prodlení. Rozhodující je datum na účtence. 
 • Jak se systém MEMO zapíná?
  Systém MEMO je zapotřebí resetovat pokaždé, když je vložena nová filtrační patrona. Pro spuštění systému MEMO stiskněte a přidržte spouštěcí tlačítko dokud se na displeji nezobrazí všechny čtyři čárky a dvakrát nezablikají. Systém MEMO je nyní nastaven. Po každém týdnu zmizí jedna čárka, čímž je znázorněna zbývající doba filtru. Vyměňte filtrační patronu, když všechny čtyři čárky zmizí a začne blikat šipka, přibližně po 4 týdnech.
 • Jaká je životnost displeje MEMO?
  Součástí systému MEMO je ekologická lithiová baterie s životností maximálně 5 let. 
 • Jaké jsou výhody aktivního uhlí?
  Aktivní uhlí odstraňuje látky, jako je chlor a chloridy, které mají nepříznivý vliv na chuť. Aktivní uhlí mají vysoce porézní strukturu a díky tomu velmi velký povrch. Přijde-li aktivní uhlí do styku s vodou, je možné pozorovat tvorbu vzduchových bublin, což ukazuje, že jsou póry postupně zaplňovány vodou. 
 • Jaký je nejlepší způsob skladování vodního filtru, když jsem pryč na dovolené?
  Pokud nebude systém BRITA delší čas používán (např. během dovolené), doporučuje se vylít veškerou vodu a nechat filtrační patronu v nálevce. Před opětovným použitím systému vyjměte filtrační patronu a vyčistěte systém. Nyní připravte filtrační patronu jako byste chtěli vložit novou a resetujte systém MEMO. 
 • Jaký je rozdíl mezi kationtovým a aniontovým měničem iontů?
  Iontovýměnné pryskyřice existují ve formě kationtových a aniontových měničů. Filtrační patrona BRITA je naplněna kationtovými měniči. Vyměňují ionty s kladným nábojem, jako je vápník, hořčík, olovo nebo měď, za kladné vodíkové ionty.
  Aniontové pryskyřice vyměňují ionty s negativním nábojem ve vodě z kohoutku (např. dusičnany, sírany a fosforečnany) za chloridové nebo hydroxidové ionty se záporným nábojem. Používají se primárně v dusičnanových filtrech. 
 • Jaký je rozdíl mezi změkčovadlem vody a vodním filtrem?
  Změkčovadla vody se obvykle dávkují do rozvodů vody a jsou používány k odstranění uhličitanové tvrdosti vody s cílem zabránit tvorbě vodního kamene v zařízení v domácnosti jako jsou pračky. Změkčovadla vody se používají ve formě iontovýměnných pryskyřic, jsou však regenerovány v domácnostech při používání kuchyňské soli (chlorid sodný). Tím dochází k náhradě vápenných iontů za ionty sodíku a zvýšení obsahu sodíku ve vodě. V důsledku zvýšeného obsahu sodíku se nedoporučuje používat takto změkčenou vodu na pití, vaření nebo přípravu jídla. V takovém případě je lépe zajistit oddělený přívod neupravené vody. 
 • Jaký typ aktivního uhlí se používá ve filtračních patronách BRITA?
  Ve filtračních patronách BRITA je aktivní uhlí ve formě granulí společně s měničem iontů a dalším doplňujícím, čistě přírodním produktem: rozdrcenými kokosovými skořápkami. 
 • Je filtrovaná voda BRITA vhodná pro žehlení s napařováním?
  Voda BRITA je pro žehlení s napařováním vhodnější než voda z kohoutku. Pro většinu napařovacích žehliček je však doporučena demineralizovaná voda. Filtrovaná voda je ideální pro žehličky s povrchem z chromové oceli. Pokud nevíte, jaký typ žehličky máte,
  podívejte se do návodu nebo kontaktujte výrobce žehličky. 
 • Je filtrovaná voda totéž jako destilovaná voda?
  Vodní filtry BRITA odstraňují z vody z kohoutku látky, které mají vliv na její chuť a vzhled, demineralizace je tedy
  jen částečná. Destilovaná voda je zcela demineralizovaná. Proto nemůže být filtrovaná voda použita tam, kde je požadována voda destilovaná, například v autobateriích.
 • Je filtrovaná voda vhodná pro kojence? Mohu využít vodu připravenou systémem BRITA jako kojeneckou vodu?
  Ano. I malé děti mají prospěch z výhod filtrované vody, například z odstranění těžkých kovů, jako je olovo a měď. Je však třeba zdůraznit, že pitná voda musí být pro přípravu kojenecké stravy převařena. Platí to rovněž pro filtrovanou vodu. 
 • Je zapotřebí uchovávat přefiltrovanou vodu v ledničce?
  Máte-li radši vodu vychlazenou, měl by být filtr uchováván v ledničce. Přestože není nutné uchovávat filtr v chladničce, měl by být umístěn v chladnější části kuchyně mimo přímé sluneční světlo a voda by měla být používána pravidelně, nejdéle do 48 hodin po přefiltrování. 
 • Kde se používá aktivní uhlí?
  Aktivní uhlí se používá pro úpravu pitné vody již mnoho staletí. V Evropě a v USA používá většina dodavatelů aktivní uhlí jako ověřené činidlo pro absorbci organických sloučenin.
 • Když filtrační patrona BRITA absorbuje znečišťující látky, uvolňuje je při vyšší koncentraci do vody?
  Takzvaný chromatografický efekt,v pojmech filtrace - je proces, při kterém jsou na filtru nejprve odstraněny látky z vody, ale po uplynutí určité nespecifikované doby jsou opakovaně uvolněny do filtrátu. V důsledku toho může být ve filtrované kapalině vyšší koncentrace těchto látek než ve výchozí kapalině. Pokud jde o vodní filtry BRITA, nebylo uvolňování absorbovaných látek, jako je olovo, nikdy zjištěno ve zkouškách prováděných v laboratoři BRITA ani ve známých nezávislých institutech, jako je NSF (National Sanitation Foundation) v USA. V těchto testech byla filtrační kapacita překročena dvoj- a troj- násobně bez zjištění jakéhokoli uvolňování absorbovaných látek.
 • Když zůstane voda dlouho v kontaktu s filtrační patronou, nemůže dojít ke smísení kontaminantů z filtrační patrony BRITA s touto vodou?
  Ne ... k tomu nemůže dojít ... klíčový proces, který tomu zabraňuje se nazývá VNITŘNÍ VÝMĚNA. Znečišťující látky jsou totiž nejprve absorbovány (na povrchu materiálu) a poté v průběhu dalších několika hodin trvale pohlceny prostřednictvím VNITŘNÍ VÝMĚNY do vnitřní části filtru, takže nemůže dojít k opětovnému uvolnění z povrchu do vody. 
 • Může být MEMO zastaven, například při odjezdu na dovolenou?
  Systém MEMO nelze zastavit, ale může být kdykoli restartován. Pokud nebude systém BRITA delší čas používán (např. během dovolené), doporučuje se vylít veškerou vodu a nechat filtrační patronu v nálevce. Před opětovným použitím systému vyjměte filtrační patronu a vyčistěte systém. Nyní vložte filtrační patronu a spusťte MEMO. 
 • Ovlivňuje odstranění přechodné tvrdosti obsah vápníku?
  Ano, ale většinou ve formě přechodné tvrdosti anebo množství usazeného vápence, což není dobrý zdroj minerálního vápníku. U těch, kdo se normálně stravují, se to na množství přijatého vápníku výrazně neprojeví.
 • Piji dostatečné množství vody?
  Pití dostatečného množství vody je důležité pro dobré zdraví. Výzkumy ukázaly, že je mnoho lidí dehydratováno a že pouze jeden člověk z 10 pije doporučené množství tekutin. Bez jídla můžeme vydržet týdny, bez vody zemřeme za několik dní.
  Voda tvoří dvě třetiny objemu našeho těla. Tvoří hlavní část krve, pomáhá promazávat klouby a oči a je nezbytná pro průběh chemických procesů v buňkách.
  Pití vody tak nejen hasí žízeň, ale je rovněž nezbytné pro mnoho vitálních tělesných funkcí. Zahrnují například posun potravy v zažívacím traktu, odplavování odpadních a škodlivých látek, udržování rovnovážného stavu tělních tekutin a regulaci tělesné teploty. Navíc pomáhá udržovat pokožku svěží, hladkou a hydratovanou.
  Kolik vody bychom měli vypít záleží na mnoha faktorech, například na výšce a hmotnosti. Pro většinu lidí lze jako pravidlo použít 8 sklenic (čtvrt litru každá) denně. 
 • Proč má čaj, káva a jiné nápoje lepší chuť, když jsou připraveny z filtrované vody?
  Voda je velmi dobré přírodní rozpouštědlo a pomáhá rozvinout aroma kávy a čaje. Množství přechodné tvrdosti (vápenec) ve vodě ovlivňuje rozpouštění aromatických látek, například v čaji nebo kávě. Čím vyšší podíl vodního kamene je ve vodě, tím nižší je její rozpouštěcí síla
  . Při nízkém obsahu vodního kamene se může aroma čaje a kávy lépe rozvinout, což platí i pro chuť vařených potravin. 
 • Uvnitř balení nově zakoupené filtrační patrony BRITA jsem po otevření sáčku nalezl vlhkost/kapky vody. Proč?
  Obsah filtrační patrony je udržován během výroby a balení ve vlhku. Kapky vody okolo filtrační patrony jsou zcela normální.

Společnost BRITA GmbH., jako světový výrobce vodních filtrů, dodává své produkty do více jak 70-zemí světa. Aby filtrace vody byla vždy účinná a splňovala veškeré hygienické standardy dané země, společnost BRITA GmbH. vyrábí pro různé geografické oblasti různé typy filtračních patron (tj. patrony, které obsahují v závislosti na místních podmínkách různá množství, resp. poměry mixážní směsi a dalších látek ). Náš obchod, jakožto autorizovaný prodejce značky BRITA® Vám může 100 % zaručit, že u nás zakoupíte pouze produkty vyrobené speciálně pro Českou a Slovenskou republiku, a vychutnáte si tak vždy optimálně filtrovanou vodu BRITA.

Proč nakoupit u nás?

 1. Vrácení použitých filtrů

  Za každý filtr Vám dáme 25 Kč slevu na další nákup. více info

 2. Doprava ZDARMA

  Zboží nad 1.300 Kč Vám zašleme zdarma po celé ČR.více info

 3. Osobní odběry ZDARMA

  Vyzvedněte si zboží ve 14 městech po celé ČR.více info

 4. Náhradní díly ZDARMA

  Na konvice zakoupené u nás poskytujeme náhradní díly ZDARMA.více info

 5. Autorizovaný prodejce BRITA

  Jistota nákupu filtrů určených pro český trh. více info

 6. Záruka vrácení peněz

  Vrácení zboží do 30 dnů od nákupu. více info