Logo britalevne.cz

Obsah košíku

počet položek: 0
celková cena: 0 Kč

Obchodní podmínky

Obecná ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují vztahy mezi společností eshopy s.r.o. (dále jen „prodávající“) a jejími obchodními partnery (dále jen „kupující“). Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku pod spisovou značkou C 110604 vedenou u rejstříkového soudu v Praze. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.

Je-li smluvní stranou osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti., řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.).

Je-li smluvní stranou osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.

Objednávka

Zboží lze u dodavatele objednat pomocí internetového obchodu www.britalevne.cz , a to nepřetržitě 24 hodin denně. Před odesláním objednávky doporučujeme kupujícím pečlivě zkontrolovat jednotlivé položky. Kupující má možnost ještě neodeslanou objednávku zkontrolovat a případně opravit. Po odeslání objednávky Vám bude odesláno e-mailem její potvrzení. V případě, že v tomto potvrzení naleznete jakékoliv nesrovnalosti, okamžitě nás kontaktujte, abychom mohli zjednat nápravu.

Cena zboží

Všechny ceny zboží na stránkách www.britalevne.cz jsou uvedeny s DPH i bez DPH, včetně příp. dalších poplatků (např. PHE). Cenu aktualizuje prodávající každý den bez předchozího upozornění.

Není-li kupujícím spotřebitel, vyhrazuje si naše společnost právo změny cen. Zvýší-li se cena objednávky, má kupující právo od smlouvy odstoupit bez jakýchkoliv úhrad. Na tuto skutečnost bude kupující předem upozorněn.

Dodání zboží

Zboží je kupujícímu zasíláno prostřednictvím České pošty. Termín dodání zásilky je ve většině případů následující pracovní den po expedici z našeho skladu. O předpokládaném termínu dodání je kupující informováni-mailem.

Kupujícímu je doporučeno, aby zkontroloval stav zásilky. Pokud je zboží poškozeno, je nutné ihned provést zápis o poškození zásilky (kopii dostane kupující). V případě poškození zboží má kupující právo zboží nepřevzít. Kupující má právo dodané zboží, které bude jevit známky vnějšího poškození, nepřevzít a požadovat dodání nového.

Způsob platby

Dobírka – kupující zaplatí zboží dopravci při převzetí zásilky
Platba předem (bankovním převodem) – na základě zálohové faktury, která bude zaslána prostřednictvím e-mailu. Připsání částky může vzhledem k bankovním převodům trvat 1-3 pracovní dny. Zboží bude expedováno/převzato až po připsání částky na náš účet. Zboží, které není při objednání skladem, bude objednáno až po připsání platby na náš účet.

Odstoupení od kupní smlouvy

Spotřebitel má právo dle § 53 odst. 7 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží, pokud byla smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (tj. v našem obchodě pomocí internetu nebo telefonu). Toto právo neslouží primárně jako způsob řešení reklamace zboží, vykazuje-li dodané zboží vadu, postupuje kupující ve vlastním zájmu dle reklamačního řádu.

Rozhodne-li se spotřebitel využít tohoto práva, musí odstoupení od smlouvy doručit nejpozději do 14. dne od převzetí věci. Doporučujeme tak učinit nejlépe písemnou formou, která zajišťuje zejména prokazatelnost učiněného právního úkonu, kterým se smlouva ruší.

Žádáme o uvedení čísla faktury/daňového dokladu, dodacího listu, data nákupu a čísla Vašeho bankovního účtu.

Odstoupení od smlouvy je účinné jeho doručením v zákonné lhůtě. Vracené zboží doporučujeme pojistit. Při splnění zákonných podmínek pro odstoupení od smlouvy, bude kupujícímu zaslán dobropis s částkou odpovídající kupní ceně zboží sníženou pouze o skutečně vynaložené náklady prodávajícího spojené s vrácením zboží. Dobropis kupující podepíše v rámci zákona o DPH a zašle zpět prodávajícímu. Na základě podepsaného dobropisu bude spotřebiteli vrácena částka za zboží na jeho účet nejpozději do třiceti dnů od odstoupení od smlouvy.

Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže spotřebitel odstoupit od smluv:

1. na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
2. na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,
3. na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
4. na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal,
5. na dodávku novin, periodik a časopisů,
6. spočívajících ve hře nebo loterii.

Podmínky pro možnost vracení zboží:
 • zboží musí být vráceno kompletní a v původním stavu, pokud možno včetně originálních obalů,
 • zboží ani obal nesmějí být jakkoliv poškozeny (vyjma běžného porušení obalu způsobeného vyjmutím zabaleného zboží),
 • zboží nesmí jevit známky opotřebení a používání.


Při nesplnění uvedených podmínek může prodávající vůči spotřebiteli uplatnit nároky plynoucí z jeho bezdůvodného obohacení spočívající ve snížení hodnoty vraceného zboží.

Nezasílejte zboží zpět na dobírku. Zásilka bude odmítnuta.

Místem pro uplatnění odstoupení od smlouvy je adresa:

eshopy s.r.o.
Českobratrské nám. 57
293 01 Mladá Boleslav

Po fyzickém obdržení a kontrole zboží je vystaven kupujícímu dobropis. Navrácena je zaplacená kupní cena, náklady na přepravu se nevrací. Prodávající má právo na náhradu skutečně vynaložených nákladu spojených s vrácením zboží.

Berte prosím na vědomí, že tato lhůta je určena k tomu, aby se spotřebitel mohl dostatečně seznámit s vlastnostmi zakoupeného zboží, a nelze ji chápat jako právo na výpůjčku zboží.


Společnost BRITA GmbH., jako světový výrobce vodních filtrů, dodává své produkty do více jak 70-zemí světa. Aby filtrace vody byla vždy účinná a splňovala veškeré hygienické standardy dané země, společnost BRITA GmbH. vyrábí pro různé geografické oblasti různé typy filtračních patron (tj. patrony, které obsahují v závislosti na místních podmínkách různá množství, resp. poměry mixážní směsi a dalších látek ). Náš obchod, jakožto autorizovaný prodejce značky BRITA® Vám může 100 % zaručit, že u nás zakoupíte pouze produkty vyrobené speciálně pro Českou a Slovenskou republiku, a vychutnáte si tak vždy optimálně filtrovanou vodu BRITA.

Proč nakoupit u nás?

 1. Vrácení použitých filtrů

  Za každý filtr Vám dáme 25 Kč slevu na další nákup. více info

 2. Doprava ZDARMA

  Zboží nad 1.300 Kč Vám zašleme zdarma po celé ČR.více info

 3. Osobní odběry ZDARMA

  Vyzvedněte si zboží ve 14 městech po celé ČR.více info

 4. Náhradní díly ZDARMA

  Na konvice zakoupené u nás poskytujeme náhradní díly ZDARMA.více info

 5. Autorizovaný prodejce BRITA

  Jistota nákupu filtrů určených pro český trh. více info

 6. Záruka vrácení peněz

  Vrácení zboží do 30 dnů od nákupu. více info